Standaard pagina

Privacy protocol

  

Het bestuur van  Heemkundekring “Die Overdraghe” gevestigd te Klundert hecht er aan dat de bescherming van persoonsgegevens uitgangspunt van handelen is. Onder persoonsgegevens worden in dit verband verstaan alle gegevens waarmee leden, gastleden, ereleden, vrijwilligers, en overige relaties geïdentificeerd kunnen worden.

 Om deze bescherming van persoonsgegevens te bevorderen, besluit het bestuur als volgt:

1. Van iedereen die bij Die Overdraghe een bestuurlijke of uitvoerende functie heeft, verwacht het bestuur dat deze handelt in overeenstemming met privacywetgeving en met in achtneming van hedendaagse maatschappelijke opvattingen met betrekking tot de privacy van personen.

2. De secretaris heeft een coördinerende rol met betrekking tot de bescherming van de privacy van leden en overige relaties van Die Overdraghe.

De secretaris:

-      is in samenspraak met de ledenadministrateur aanspreekpunt bij vragen over de privacy. 

-      gaat na met welke samenwerkingspartners eventueel afspraken over het hanteren van de privacy van leden gemaakt moeten worden en onderneemt hierin actie. 

3. Het bestuur stelt bijgaande privacyverklaring vast:

-      de privacyverklaring wordt op de website.

-      in de eigen nieuwsbrief volgt een samenvatting van de privacyverklaring en een bericht op welke wijze leden de volledige privacyverklaring kunnen inzien.

-      bij aanmelding ontvangt nieuwe lid een exemplaar van de privacyverklaring. 

4. In aanvulling op het protocol voor de ledenadministratie besluit het bestuur dat:

-      persoonsgegevens bij voorkeur uitsluitend in Excel worden verwerkt.

-      de ledenadministrateur en de secretaris volledige toegang tot de ledenadministratie heeft

-      overige toegang tot de ledenadministratie beperkt blijft tot personen die een bestuurlijke of leidinggevende rol bij specifieke activiteiten hebben. De overige bestuursleden hebben toegangsrechten bij ontstentenis van de ledenadministrateur EN de secretaris.  

5. Er worden geen gegevens van leden, deelnemers en relaties met samen-werkingspartners en overige relaties gedeeld zonder nadrukkelijke toestemming van betrokkene.

6. Met vrijwilligers die geen lid zijn en die een rol als verwerker vervullen, wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten.

7. Minimaal eenmaal per jaar wordt in een bijeenkomst met vrijwilligers aandacht besteed aan de wijze waarop optimaal met de privacy kan worden omgegaan. (ALV– verslag-audit).

8. De ICT-systemen (zoals pc, laptop, tablet) waarmee we toegang kunnen krijgen tot persoonsbestanden, worden jaarlijks gecontroleerd op een afdoende beveiliging tegen hacken, virussen, malware.

9. Een bestuurslid of vrijwilliger die data verliest, meldt dit onverwijld bij het bestuur. Dat beoordeelt, hoe hierin binnen de wettelijke regels verder te handelen.

 Klundert, 25 mei 2018

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

06.06 | 16:49

welo Jose, Helaas kan het wegens omstandigheden dit jaar niet doorgaan. Indien mogelijk volgende braderie in 2019 wel

...
04.06 | 18:12

Mevr Romer,
Bij deze wil ik reageren op de oproep iets te laten zien tijdens de braderie.Het gaat om de tentoonstelling Het verhaal van Klundert.
Vr groet Jose

...
14.04 | 13:59

Graag naam en adres naar redactie@heemkundekringklundert.nl.

...
13.04 | 16:35

Op uw boekje van maart j.l. Staat een foto van mijn oom Thijs. Dit boekje zou ik graag willen hebben. Wilt u het mij toezenden. De verschuldigde kosten zal ik

...
Je vindt deze pagina leuk