Nieuwtjes en Wetenswaardigheden

Gedeputeerde Swinkels wandelt Zuiderwaterlinie van De Noordschans naar Klundert

Henri Swinkels (tweede van rechts) wandelde vandaag samen met Pitricia Koomans (rechts) en Kees Hendrikx. Naast Hendrikx Ellen Willemse, medebestuurslid van Die Overdraghe. (Foto Peter van Trijen)

Van Bergen op Zoom in het westen tot Grave in het oosten loopt dwars door Brabant een echte erfgoedparel: de Zuiderwaterlinie. Elf vestingsteden, vijf stellingen, een aantal forten, betoverend mooie natuur: de Zuiderwaterlinie heeft het allemaal. Om dit relatief onbekende parelsnoer onder de aandacht te brengen van veel meer mensen, loopt gedeputeerde Henri Swinkels twintig weken lang elke week een stuk langs de linie, op zoek naar inspirerende en soms verborgen verhalen. Zondag 13 mei liep hij de vijfde etappe, van Noordschans naar Klundert.

De voorbije jaren is, mede op initiatief van de provincie Noord-Brabant, geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie. Tijdens dit Europese Erfgoedjaar staat deze prachtige verdedigingslinie volop in de schijnwerpers. Om alle schakels langs de linie symbolisch met elkaar te verbinden, wordt in september een speciaal Liniepad geopend.
Swinkels 'verkent' de route alvast: “Ik loop steeds drie uur, en ik nodig diverse mensen uit om met me mee te wandelen. Deze week wandelde Pitricia Koomans mee, inwoner van Klundert die heel actief is in het verenigingsleven, en ze is ook gemeenteraadslid. Het laatste stuk kreeg ik gezelschap van Kees Hendrikx, voorzitter van Heemkundekring Die Overdraghe in Klundert."

Met liefde

Opnieuw hoorde de provinciebestuurder prachtige verhalen over het gebied in en om de Zuiderwaterlinie. Koomans vertelde over hoe ze haar jeugd in Klundert doorbracht en over het rijke verenigingsleven van Klundert.  Kees Hendrikx bleek de geschiedenis van zo ongeveer elk gebouw in Klundert te kennen, en deelde zijn kennis over de bebouwing en het landschap met liefde. Swinkels: "Over de Noorse woningen die Klundert overhield aan de watersnood, of over een van de vijf kerken die nu als woonhuis in gebruik is." 

Passie

Swinkels: “Het is prachtig met hoeveel passie mensen spreken over de Zuiderwaterlinie en wat die betekent in hun leven. Pitricia, die met hart en ziel betrokken is bij Klundert op veel verschillende manieren. En Kees, die een wandelend geschiedenisboek is als het om zijn woonplaats gaat. De Zuiderwaterlinie staat bol van de mooie verhalen, en het is mooi dat ik elke week mensen tref die ze heel graag met me willen delen."


Het filmpje dat van deze wandeling gemaakt is kunt u zien door op onderstaande link te klikken.

https://vimeo.com/269628739?ref=em-share

"Die Overdraghe" vertelt het Verhaal van Klundert in bordspel

  1. Heemkundekring Die Overdraghe heeft een nieuw bordspel ontwikkeld, waarin het “Verhaal van Klundert” wordt verteld. Het is de bedoeling om met dit bordspel bij steeds meer mensen belangstelling te wekken voor de geschiedenis van Klundert, van ± 1200 tot heden, en voor de manier waarop het stadje is ontstaan, zich door de eeuwen heen heeft staande gehouden en geworden is tot wat het nu is.                                           Aan de deelnemers aan het spel wordt het “Verhaal van Klundert” verteld met het aloude ganzenbord als leidraad en als tijdlijn.                              Op een prachtig, op canvas uitgevoerd en kleurrijk speelbord wordt de speler meegenomen van het Mirakel van Niervaert (± 1300) langs onder andere de St. Elisabethsvloed (1421), de Reformatie (1517), het ontstaan van het nieuwe Klundert (1561) en de bouw van het stadhuis (1621) naar de beide wereldoorlogen, de watersnood (1953) en de gemeentelijke herindeling van 1997. Al deze historische gebeurtenissen worden toegelicht in een bijgeleverd boekje, dat met de spelregels, de twee dobbelstenen en de zes pionnen het spel compleet maakt.                                              Voor de (oud-)Klundertenaar, die werkelijk geïnteresseerd is in hoe het allemaal gegaan is in het verleden en wil weten van het hoe en het waarom van het heden of die zijn kinderen en/of kleinkinderen het “Verhaal van Klundert” wil vertellen, is dit spel een absolute must.        Het “Verhaal van Klundert” is elke zaterdagmiddagtussen 14.00 en 16.00 uur voor € 12,50 te koop in Cultureel Centrum “De Stad Klundert” aan de Molenstraat in Klundert.Het kan ook besteld worden door een email met uw naam en adres te sturen naar heemkundeklundert@gmail.com en € 20,00 (incl.  verzendkosten) over te maken op IBAN NL33 RABO 0126 0904 40 onder vermelding van naam, adres en emailadres. Zodra de betaling ontvangen is, wordt het bordspel toegezonden.

Vitrines in "de Stad Klundert" vanaf 7 april wekelijks te bezoeken.

Met ingang van zaterdag 7 april zijn de tentoonstellingen in de vitrines van "Die Overdraghe" elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen.                                                    

(door Kees Hendrikx)

KLUNDERT, 20 maart 2018 - Het heeft bijna een jaar geduurd, maar nu het Cultureel Centrum "De Stad Klundert" aan de Molenstraat in Klundert ook overdag voor publiek geopend is, wil "Die Overdraghe" graag iedereen in de gelegenheid stellen om de vitrines te bezoeken. Dat kan tot 1 oktober a.s. elke zaterdag-middag van 14.00 tot 16.00 uur. Op dat tijdstip zal ook een deskundig bestuurslid van de heemkundekring aanwezig zijn om de bezoekers desgewenst te vertellen wat er in de vitrines zoal te zien is. Dat zullen hoofdzakelijk foto's, documenten en gebruiksvoorwerpen, e.d. zijn, die gezamenlijk het Verhaal van Klundert vertellen van ongeveer 1250 tot heden. Over hoe  het dorp Overdraghe ontstaan is, hoe het Niervaart en later Klundert geworden is, wat het stadje en zijn inwoners in de loop der eeuwen hebben meegemaakt en hoe het geworden is tot wat het nu is.  

Doordat de vitrines "thematisch" zijn ingericht, kan de tentoongestelde collectie regelmatig wisselen en krijgt de regelmatige bezoeker in de loop der tijd een steeds vollediger beeld van de geschiedenis van Klundert. Wij bevelen u een bezoek aan de tentoonstelling, eventueel in combinatie met een Stadswandeling al dan niet met gids, dan ook van harte aan. De toegang tot Cultureel Centrum "De Stad Klundert"is gratis.  

De eerste thematentoonstelling van dit jaar gaat over verdwenen woningen en andere gebouwen.

 

Erwtensoep eten en ganzenbordspelen op Snertavond Heemkundekring

De geschiedenis van Klundert als ganzenbord

(door Ties Steehouwer) 

KLUNDERT – Jarenlang opende de leden van de heemkundekring Die Overdraghe het nieuwe jaar met het eten van snert met daarna een quiz. Het eten van snert was er op de Snertavond op 12 januari in De Niervaert weer, maar de quiz was verdwenen en vervangen door een op het ganzenborden geënt bordspel, met als thema de geschiedenis van Klundert. Het door het bestuur ontwikkelde spel werd verleden week uitgeprobeerd door bijna 60 leden in de Niervaert. Er werden drie rondjes gespeeld en dat leverde, door de ingebouwde voetangels en klemmen uit de geschiedenis van Klundert, veel vrolijkheid, maar ook veel momenten van reflectie op. Er werden drie rondes gespeeld waarvan de behaalde punten werden opgeteld. Willem van Dam won de bekende Trots Op Klundert (TOK) kip. Truus Steehouwer werd tweede en Carmen Lankhaar derde. Het is de bedoeling dat het spel tijdens de komende braderie in Klundert te koop wordt aangeboden.

 

 

 

Op twee plekken watersnoodramptentoonstelling in Klundert

Na de watersnoodramp kwamen vrouwen en meisjes - veelal uit Zuid-Holland - naar het rampgebied om te helpen met schoonmaken. De zgn. moddermeisjes

(door Ties Steehouwer)

Klundert, januari 2018 - In de reeks wisseltentoonsstellingen houdt Heemkundekring Die Overdraghe in februari en maart op twee locaties in Klundert een tentoonstelling over de watersnoodramp van 1953. Op 1 februari is het 65 jaar geleden dat deze ramp plaatsvond. In Klundert kwamen daarbij zeventien mensen om het leven, waarbij ngen uit één gezin, de kinderen en ouders Van Wensen. 

Omdat er veel foto's voorhanden zijn, heeft het bestuur besloten om die op twee plekken in Klundert tentoon te stellen: in hey Heemhuis van "Die Overdraghe" aan de Stoofdijk 1b en in Cultureel Centrum "De Stad Klundert" aan de Molenstraat 33. Op beide locaties zijn andere foto's te zien. Maar niet alleen foto's. Er worden ook films vertoond van tijdens en na de ramp, journaalfragmenten, enz. en er zijn kranten- en tjdschriftartikelen en gebruiksvoorwerpen, die aan de ramp herinneren.

De tentoonsteling in het Heemhuis is te bekijken op de zaterdagen 3, 17 en 24 februari van 14.00 tot 16.00 uur en van 31 januari t/m 31 maart iedere woensdagmiddag, ook van 14.00 tot 16.00 uur. In "De Stad Klundert" kan dat ook op de genoemde zaterdagmiddagen tussen 14.00 en 16.00 uur.

Klundertkwizzz 2017 doorslaand succes

Kwizzmaster Kees Hendrikx temidden van de trotse winnaars

KLUNDERT – Het was tot het laatste moment spannend bij de Klundertkwizzz in de Stad Klundert. Zou het team Van Alles Wat, dat na twee rondes de eerste plek vast in handen had, ook aan het einde van de avond op de eerste plek staan? Met de antwoorden op de vragen haalden ze veel punten, maar nadat een van de rode draden was nagekeken, bleken ze toch niet op de eerste plek te zijn geëindigd. Die was in de eindsprint overgenomen door het team van Korfbal DSO. Zij wisten de meeste bijvoeglijke bepalingen, beginnend met een P, te verzinnen bij de naam Klundert zoals prachtig Klundert en plezierig Klundert. Zij kwamen tot 54 en behaalden daar tien punten mee en dat bleek beslissend te zijn.

DOOR TIES STEEHOUWER

De quiz stond in het teken van twee motto’s: Trots op Klundert en de jaren twintig van de vorige eeuw. De jaren twintig werden uitgebeeld door de toneelgroep Atentzie uit Klundert. Drie dames van deze groep waren in stijl gekleed in charlestonjurken en ook de jury van de quiz Michel van Alphen en Eduard Musson, kwizzzmaster Kees Hendrikx, de dames die de vragen uitdeelden en de fotograaf waren gekleed in de stijl van de “the roaring twenties”. Samen met de feeërieke verlichting van de Stad Klundert zorgde dat voor een heel aparte sfeer. Voor de quiz hadden zich 15 ploegen van ieder zes personen opgegeven, zodat het middenschip helemaal vol zat. Van iedere ploeg werd bij binnenkomst een foto gemaakt die ze aan het einde van de avond mee naar huis kregen.

Afwisselend

De organisatie, het bestuur van de heemkundekring Die Overdraghe, had gezorgd voor afwisselende vragen verdeeld over vier rondes. Tussen de vragen door liepen twee rode draden. De hierboven genoemde en “verknip een A viertje zo dat je er door kunt kruipen”. Dat leverde natuurlijk een hoop gepruts op. Naast gewone vragen waren er ook fotovragen en muziekvragen. De vragen werden niet alleen mondeling gesteld, maar ook op een scherm geprojecteerd. Alle vragen hadden betrekking op Klundert of de historie van deze stad. Aan de strijd deden alle soorten verenigingen en groepen mee. Naast sportverenigingen waren dat koren en muziekverenigingen, maar ook straten en families. Omdat na iedere ronde de antwoorden werden geprojecteerd nam de sfeer in de loop van de avond explosief toe en steeg de spanning. Winnaar werd uiteindelijk Korfbal DSO. Verrassend omdat de gemiddelde leeftijd van deze ploeg het laagste was Zij kregen allemaal een en prachtige keramieken kip, gemaakt door Lia Romijn.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

06.06 | 16:49

welo Jose, Helaas kan het wegens omstandigheden dit jaar niet doorgaan. Indien mogelijk volgende braderie in 2019 wel

...
04.06 | 18:12

Mevr Romer,
Bij deze wil ik reageren op de oproep iets te laten zien tijdens de braderie.Het gaat om de tentoonstelling Het verhaal van Klundert.
Vr groet Jose

...
14.04 | 13:59

Graag naam en adres naar redactie@heemkundekringklundert.nl.

...
13.04 | 16:35

Op uw boekje van maart j.l. Staat een foto van mijn oom Thijs. Dit boekje zou ik graag willen hebben. Wilt u het mij toezenden. De verschuldigde kosten zal ik

...
Je vindt deze pagina leuk