Nieuwtjes en Wetenswaardigheden

Vitrines in "de Stad Klundert" vanaf 7 april wekelijks te bezoeken.

Met ingang van zaterdag 7 april zijn de tentoonstellingen in de vitrines van "Die Overdraghe" elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen.                                                    

(door Kees Hendrikx)

KLUNDERT, 20 maart 2018 - Het heeft bijna een jaar geduurd, maar nu het Cultureel Centrum "De Stad Klundert" aan de Molenstraat in Klundert ook overdag voor publiek geopend is, wil "Die Overdraghe" graag iedereen in de gelegenheid stellen om de vitrines te bezoeken. Dat kan tot 1 oktober a.s. elke zaterdag-middag van 14.00 tot 16.00 uur. Op dat tijdstip zal ook een deskundig bestuurslid van de heemkundekring aanwezig zijn om de bezoekers desgewenst te vertellen wat er in de vitrines zoal te zien is. Dat zullen hoofdzakelijk foto's, documenten en gebruiksvoorwerpen, e.d. zijn, die gezamenlijk het Verhaal van Klundert vertellen van ongeveer 1250 tot heden. Over hoe  het dorp Overdraghe ontstaan is, hoe het Niervaart en later Klundert geworden is, wat het stadje en zijn inwoners in de loop der eeuwen hebben meegemaakt en hoe het geworden is tot wat het nu is.  

Doordat de vitrines "thematisch" zijn ingericht, kan de tentoongestelde collectie regelmatig wisselen en krijgt de regelmatige bezoeker in de loop der tijd een steeds vollediger beeld van de geschiedenis van Klundert. Wij bevelen u een bezoek aan de tentoonstelling, eventueel in combinatie met een Stadswandeling al dan niet met gids, dan ook van harte aan. De toegang tot Cultureel Centrum "De Stad Klundert"is gratis.  

De eerste thematentoonstelling van dit jaar gaat over verdwenen woningen en andere gebouwen.

 

Erwtensoep eten en ganzenbordspelen op Snertavond Heemkundekring

De geschiedenis van Klundert als ganzenbord

(door Ties Steehouwer) 

KLUNDERT – Jarenlang opende de leden van de heemkundekring Die Overdraghe het nieuwe jaar met het eten van snert met daarna een quiz. Het eten van snert was er op de Snertavond op 12 januari in De Niervaert weer, maar de quiz was verdwenen en vervangen door een op het ganzenborden geënt bordspel, met als thema de geschiedenis van Klundert. Het door het bestuur ontwikkelde spel werd verleden week uitgeprobeerd door bijna 60 leden in de Niervaert. Er werden drie rondjes gespeeld en dat leverde, door de ingebouwde voetangels en klemmen uit de geschiedenis van Klundert, veel vrolijkheid, maar ook veel momenten van reflectie op. Er werden drie rondes gespeeld waarvan de behaalde punten werden opgeteld. Willem van Dam won de bekende Trots Op Klundert (TOK) kip. Truus Steehouwer werd tweede en Carmen Lankhaar derde. Het is de bedoeling dat het spel tijdens de komende braderie in Klundert te koop wordt aangeboden.

 

Vertel jouw Verhaal van Klundert op de braderie

De "Trots op Klundert-kip"

(door Kees Hendrikx)

KLUNDERT, 27 januari 2018 - Het Verhaal van Klundert gaat over het ontstaan en de geschiedenis van dit stadje. Over de hoogte- en de dieptepunten uit die geschiedenis, over hoe en waarom Klundert geworden is zoals het stadje nu is, enz.

Schrijven doe je niet alleen met woorden, ook beelden e.d. kunnen een heleboel vertellen.

In Klundert wonen een heleboel mensen die heel creatief zijn: acteurs, beeld- en geluidskunstenaars, beeldhouwers, borduurkunstenaars, caligrafeurs, cartoonisten, choreografen, cineasten, componisten, computerkunstenaars, decorbouwers, dansers, dichters, etsers, figuurzagers, filigranisten, filmers, fotografen, glasblazers, glazeniers, grafici, keramisten, lithografen, maquettebouwers, papierkunstenaars, patchworkers, quilters, schilders, schrijvers, (strip)tekenaars, tekstschrijvers, zangers, enz.

Al die mensen dagen we uit om ons te helpen bij het schrijven van het Verhaal van Klundert. Wij vragen hen om voor ons één werkstuk te maken met als onderwerp Klundert.

Dat mag gaan over: een hoogte- of dieptepunt uit de geschiedenis van Klundert, maar ook over Klundert nu, of Klundert in de toekomst, hoe je Klundert beleeft, je gevoel bij Klundert, enz. 

Maar ook over: personen, verenigingen, gebeurtenissen of thema’s zoals wonen in Klundert, werken in Klundert, recreëren in Klundert, kind zijn in  Klundert, oud zijn in Klundert, enz. of over wat je mist in Klundert, waar je trots op bent, enz.

Als het maar over Klundert gaat.

We maken de volgende afspraken:

- Aan belangstellenden wordt op verzoek informatie verstrekt over o.a. deze afspraken en een overzicht van hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van Klundert.

- Aanmelden kan tot 1 april 2018 door een mail te sturen naar voorzitter@heemkundekringklundert.nl. 

In deze mail vertellen de deelnemers: hun naam, zijn/haar geboortedatum, waar men woont en hun telefoonnummer en ev. hun pseudoniem (artiestennaam). 

- De werkstukken worden ingeleverd onder pseudoniem. Op geen enkele manier mag aan of in het werkstuk duidelijk worden wie er achter dat pseudoniem schuilt. Deze voorwaarde geldt uiteraard niet voor de podiumkunstenaars die hun “kunsten” live voor publiek vertonen.

Maar ook:

- welke kunstvorm men beoefent, wat men gaat maken EN waarom men dat gaat doen.

De inschrijvers krijgen daarop van ons een bevestiging.

Vervolgens kan men aan de slag. Voor de materialen die nodig zijn zorgt men uiteraard zelf.

Uiterlijk 1 juni 2018 horen de deelnemers op welke datum en op welk adres het werkstuk ingeleverd moet worden. Lukt dat niet op die datum, dan kan i.o. afgesproken worden wanneer dat wel kan.

Zgn. podiumkunstenaars krijgen de gelegenheid om hun act tijdens de braderie uit te voeren.

Als alle werkstukken zijn ingeleverd, gaat een deskundige jury aan de slag. Die beoordeelt o.a.hoe origineel het werkstuk is, de creativiteit, het materiaalgebruik, de afwerking, de presentatie,het zgn. “Klundertgehalte”, enz. en wijst het beste werkstuk/de beste act aan.

Alle werkstukken worden tijdens de braderie 2018 en eventueel in de periode daarna tentoongesteld. Ook de bezoekers van de tentoonstelling kunnen tijdens de braderie aangeven welk werkstuk zij het beste vinden. 

Op de zondag van de braderie wordt om 17.00 uur bekendgemaakt welk werkstuk het beste is. De maker ervan krijgt een passende prijs.

De deelnemers krijgen hun werkstuk na de braderie terug, tenzij met hen anders is overeengekomen. Misschien kunnen we werkstukken veilen voor een goed doel.

 

Op twee plekken watersnoodramptentoonstelling in Klundert

Na de watersnoodramp kwamen vrouwen en meisjes - veelal uit Zuid-Holland - naar het rampgebied om te helpen met schoonmaken. De zgn. moddermeisjes

(door Ties Steehouwer)

Klundert, januari 2018 - In de reeks wisseltentoonsstellingen houdt Heemkundekring Die Overdraghe in februari en maart op twee locaties in Klundert een tentoonstelling over de watersnoodramp van 1953. Op 1 februari is het 65 jaar geleden dat deze ramp plaatsvond. In Klundert kwamen daarbij zeventien mensen om het leven, waarbij ngen uit één gezin, de kinderen en ouders Van Wensen. 

Omdat er veel foto's voorhanden zijn, heeft het bestuur besloten om die op twee plekken in Klundert tentoon te stellen: in hey Heemhuis van "Die Overdraghe" aan de Stoofdijk 1b en in Cultureel Centrum "De Stad Klundert" aan de Molenstraat 33. Op beide locaties zijn andere foto's te zien. Maar niet alleen foto's. Er worden ook films vertoond van tijdens en na de ramp, journaalfragmenten, enz. en er zijn kranten- en tjdschriftartikelen en gebruiksvoorwerpen, die aan de ramp herinneren.

De tentoonsteling in het Heemhuis is te bekijken op de zaterdagen 3, 17 en 24 februari van 14.00 tot 16.00 uur en van 31 januari t/m 31 maart iedere woensdagmiddag, ook van 14.00 tot 16.00 uur. In "De Stad Klundert" kan dat ook op de genoemde zaterdagmiddagen tussen 14.00 en 16.00 uur.

Klundertkwizzz 2017 doorslaand succes

Kwizzmaster Kees Hendrikx temidden van de trotse winnaars

KLUNDERT – Het was tot het laatste moment spannend bij de Klundertkwizzz in de Stad Klundert. Zou het team Van Alles Wat, dat na twee rondes de eerste plek vast in handen had, ook aan het einde van de avond op de eerste plek staan? Met de antwoorden op de vragen haalden ze veel punten, maar nadat een van de rode draden was nagekeken, bleken ze toch niet op de eerste plek te zijn geëindigd. Die was in de eindsprint overgenomen door het team van Korfbal DSO. Zij wisten de meeste bijvoeglijke bepalingen, beginnend met een P, te verzinnen bij de naam Klundert zoals prachtig Klundert en plezierig Klundert. Zij kwamen tot 54 en behaalden daar tien punten mee en dat bleek beslissend te zijn.

DOOR TIES STEEHOUWER

De quiz stond in het teken van twee motto’s: Trots op Klundert en de jaren twintig van de vorige eeuw. De jaren twintig werden uitgebeeld door de toneelgroep Atentzie uit Klundert. Drie dames van deze groep waren in stijl gekleed in charlestonjurken en ook de jury van de quiz Michel van Alphen en Eduard Musson, kwizzzmaster Kees Hendrikx, de dames die de vragen uitdeelden en de fotograaf waren gekleed in de stijl van de “the roaring twenties”. Samen met de feeërieke verlichting van de Stad Klundert zorgde dat voor een heel aparte sfeer. Voor de quiz hadden zich 15 ploegen van ieder zes personen opgegeven, zodat het middenschip helemaal vol zat. Van iedere ploeg werd bij binnenkomst een foto gemaakt die ze aan het einde van de avond mee naar huis kregen.

Afwisselend

De organisatie, het bestuur van de heemkundekring Die Overdraghe, had gezorgd voor afwisselende vragen verdeeld over vier rondes. Tussen de vragen door liepen twee rode draden. De hierboven genoemde en “verknip een A viertje zo dat je er door kunt kruipen”. Dat leverde natuurlijk een hoop gepruts op. Naast gewone vragen waren er ook fotovragen en muziekvragen. De vragen werden niet alleen mondeling gesteld, maar ook op een scherm geprojecteerd. Alle vragen hadden betrekking op Klundert of de historie van deze stad. Aan de strijd deden alle soorten verenigingen en groepen mee. Naast sportverenigingen waren dat koren en muziekverenigingen, maar ook straten en families. Omdat na iedere ronde de antwoorden werden geprojecteerd nam de sfeer in de loop van de avond explosief toe en steeg de spanning. Winnaar werd uiteindelijk Korfbal DSO. Verrassend omdat de gemiddelde leeftijd van deze ploeg het laagste was Zij kregen allemaal een en prachtige keramieken kip, gemaakt door Lia Romijn.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

14.04 | 13:59

Graag naam en adres naar redactie@heemkundekringklundert.nl.

...
13.04 | 16:35

Op uw boekje van maart j.l. Staat een foto van mijn oom Thijs. Dit boekje zou ik graag willen hebben. Wilt u het mij toezenden. De verschuldigde kosten zal ik

...
08.04 | 20:16

Van Mourick zegt mij niets.
The Wipe Outs uit Zevenbergen en Klundert, eind jaren '60.
The Blue Stars, allen uit Klundert, ook eind jaren '60

...
08.04 | 10:08

Goedemorgen,
Ik ben op zoek naar de naam van een bandje uit de klundert. In de jaren 70. Ik weet alleen dat mijn oude buurman erin zat. Van Mourick.

...
Je vindt deze pagina leuk