Waar zijn we mee bezig?

Het Verhaal van Klundert

Zoals de naam al zegt is Heemkundekring "Die Overdraghe" een vereniging die zich bezig houdt met "heemkunde". En heemkunde gaat over je eigen omgeving: je huis, je straat, het dorp/de stad waar je woont, enz. en over alles wat zich daar afspeelt, wat daar gebeurt. Dat kan zijn in het verleden, maar evengoed in het heden en in de toekomst.

De "heemkundige" is vooral erg geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn heem. In hoe het ontstaan is, hoe het in de loop der eeuwen gegaan is en hoe het komt dat het in je meest nabije leefomgeving geworden is zoals het nu is. Een heemkundige vindt het boeiend om dat uit te zoeken, dingen te verzamelen, daarover te lezen, te schrijven en om daarover met anderen te praten. Zo ontdekten we dat Klundert nog niet zo lang bestaat als we allemaal dachten, maar dat er hier in de buurt ooit twee dorpjes hebben gelegen, die je gerust de voorgangers van Klundert mag noemen. Dat waren rond het jaar 1200 het dorpje "Die Overdraghe", waar onze vereniging zijn naam aan dankt, en een goede eeuw later het dorpje Niervaart, waar heel wat gebouwen en verenigingen in Klundert hun naam aan ontleend hebben.

Door erover te lezen en te praten ga je ook steeds meer van die geschiedenis van je heem begrijpen, kun je steeds meer dingen verklaren. Je kunt er ook steeds meer over vertellen. Wij hebben alles wat we te weten zijn gekomen en alles wat we in de loop der jaren verzameld en bewaard hebben in het "Verhaal van Klundert" ondergebracht. En (delen van) dat verhaal willen graag zo vaak mogelijk en zo veel mogelijk op allerlei manieren aan iedereen vertellen die dat horen wil. 

Dat doen we op verschillende manieren:

- We bestuderen, archiveren, bewaren alles wat er ooit in het verleden over Klundert te vinden is.

- We onderhouden twee locaties waar we doorlopend tentoonstellingen inrichten over allelei interessante Klundertse onderwerpen, t.w. Ons Heemhuis aan de Stoofdijk 1b en De Stad Klundert aan de Molenstraat 33, beide in Klundert 

- We schrijven boeken en artikelen over belangrijke onderwerpen uit de geschiedenis van Klundert en geven die ook uit.

- We houden lezingen over onderwerpen die uit ons eigen heem komen, maar ook over onderwerpen die het leven in ons heem van buitenaf beïnvloed hebben. We nodigen dan sprekers uit die zich speciaal in die onderwerpen hebben verdiept.

- We gaan op excursie naar interessante plaatsen waarmee Klundert vroeger en/of nu veel te maken heeft gehad.

- We geven voorlichting op o.a. scholen, bij verenigingen, enz.

- We houden ontmoetingsavonden voor ons leden en soms ook voor andere belangstellenden die (nog) geen lid zijn, zoals de jaarlijkse "snertavond" op de tweede vrijdagavond van elk nieuw jaar. Maar ook de vertoningsavonden, waarop we alles uit de kast halen om aan iedereen te laten zien: foto's, films, dia's, enz.

- We organiseren de Klundertkwizzz met vragen die altijd iets te maken hebben met Klundert, Niervaart, Die Overdraghe en/of de mensen die er gewoond hebben en nog wonen.

- We houden herdenkingsbijeenkomsten aan bijv. Tweede Wereldoorlog, Watersnoodramp 1953, enz. 

- We organiseren historische wandelingen en rondleidingen door Klundert en het buitengebied.

- We spreken met en adviseren het Gemeentebestuur en de Klundertse Stadstafel over onderwerpen die ons aangaan.

- We ontwikkelen nieuwe materialen die ons helpen om het Verhaal van Klundert aan iedereen te vertellen, zoals de Klundertse versie van het Oud-Hollands ganzenbord, e.d.

- enzovoort...

 

Marktdag in de Mauritshof

 

 

 

 

 

 

foto van gevel als onderdeel van de prijsvraag 2012

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Bram Geerts | Antwoord 24.10.2014 12.27

Leuk om over Klundert te lezen, ik ben er al jaren weg, maar Klundert blijft de plaats waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. (Krugerstraat en de Kerkring)

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

06.06 | 16:49

welo Jose, Helaas kan het wegens omstandigheden dit jaar niet doorgaan. Indien mogelijk volgende braderie in 2019 wel

...
04.06 | 18:12

Mevr Romer,
Bij deze wil ik reageren op de oproep iets te laten zien tijdens de braderie.Het gaat om de tentoonstelling Het verhaal van Klundert.
Vr groet Jose

...
14.04 | 13:59

Graag naam en adres naar redactie@heemkundekringklundert.nl.

...
13.04 | 16:35

Op uw boekje van maart j.l. Staat een foto van mijn oom Thijs. Dit boekje zou ik graag willen hebben. Wilt u het mij toezenden. De verschuldigde kosten zal ik

...
Je vindt deze pagina leuk